האם אפשר לעשות קידוש ולתת לילד לשתות במקומי? אם כן כמה הוא צריך לשתות?

  לכתחילה ישתה בעצמו את הקידוש. ובאם אינו רוצה לשתות ישמע קידוש מאחר. כשמטעמי בריאות או נדר וכדומה אא״פ לו לשתות, ואין מי שיקדש בשבילו, עדיף להביא את הקידוש לשתות…

Continue Reading

האם יש מנהג לא לשתות משיירי הכוס שנשפכו לתוך הקערה אחרי קידוש וכדומה? ואם יש מקום לומר שיש לחוש למה שהבריות אומרים, וכמנהג נשים זקינות שנהגו לחוש להן? 

  תשובה: כמדומה ברור המנהג שעליו כותב - הוא ממקורות זרים. וממנהגנו בחרוסת לערבו לתוך היין שבקערה -  נשכר בשיחת ש״מ אייר תשמ״ו - מוכח להיפך. וכן ידוע לי מכמה…

Continue Reading