זמן קריאת שמע לנשים

  שאלה: האם מצינו ענין לנשים להקפיד על זמן קריאת שמע ככל מ"ע שהזמן גרמא שיש נשים שמקיימות?   מענה: אף שלא ראינו נוהגות כך, יש מקום לזה להרוצות להדר…

Continue Reading