בערב שבת שמתי על כירה תבשיל יבש שמבושל כל צרכו, אחרי כניסת שבת ראיתי ששכחתי להדליק את האש, האם מותר להעביר אותה לכירה עם אש דולק?

  מכיוון שמדובר בתבשיל יבש לגמרי ומבושל כבר לגמרי לפני שבת, ע"כ מותר לחמם את המאכל בשבת (כי אין בישול אחר בישול בדבר יבש), אבל זה מותר רק באופן ששמים את זה סמוך לאש…

Continue Reading

האם למנהג חב”ד אכן נמנעים מלהשתמש בשעון שבת, לדוגמא בשביל מזגן או פלטה שלוקחים הרבה חשמל וכו’. במילים אחרות, האם יש מקום למנוע לעשות זאת?

  מעיקר הדין - מזגן מותר. בפלטה - מותר להשתמש בשעון שבת רק להפסיק פעולתו אבל לא אם השעון שבת מפעיל את הפלטה בשבת, וכל שכן שאסור להניח אוכל לח…

Continue Reading