פולמוס הצ׳ולנט – בישול בשבת

  פולמוס הצ׳ולנט - מעשה דרמות:  מעשה שהיה בשכונתינו (רמות פולין ירושלים) בשב"ק האחרונה, התקיימה שבת שבע ברכות באולם ובא המלצר בליל שבת וראה שהניחו את סיר הצולנט על האש הקטנה ואת המרק על האש הגדולה, ולכן…

Continue Reading

האם מותר לשתות תה אם בטעות הכנתי אותו בשבת באופן ששפכתי עליו מים חמים ממיחם שכלי ראשון

  אם התה היה בתוך שקית, מותר לשתות המים.   טעמים ומקורות: ראה מג״א שיח, לב. שוע״ר שם כ. ואף שבדבר התלוי בפלוגתא, מקילים בדיעבד - ראה במשנ״ב שם ב…

Continue Reading

מהו שיעור הרטיבות בדבר לח שיהא בגדר בישול בשבת, לגבי בישול אחר בישול?

  שאלה: מהו שיעור הרטיבות בדבר לח שיהא בגדר בישול בשבת, לגבי בישול אחר בישול?   מענה: אם הוא לח בשיעור של טופח על מנת להטפיח.   טעמים ומקורות: הנה,…

Continue Reading