האם זה שהקפידו חסידים בטבילת עזרא, הוא רק לגבי תפלה (שמו”ע) או גם לגבי ברכת השחר והמפיל, וקריאת שמע קטנה?

  הרבה הקפידו גם בשאר ברכות. וכל שכן בקריאת שמע קטנה.  כמובן, כל זה כשאפשר. ולא לדחות ח״ו ק״ש בזמנה. או ברכת המפיל.   מענה: ראה המצויין אצלנו כאן במקורות…

Continue Reading