האם מותר לי להגיד יעלה ויבא (או אתה חוננתנו, משיב הרוח וכו’) בקול קצת חזק להזכיר לאנשים לומר אותם?

  מותר, אבל לא נכון שכל אחד ואחד יעשה כן.   מקורות: ראה צרור החיים לר״ח מטודילו, תלמיד הרשב״א, דיני טעויות בתפלה יג -  ע׳ טו - שהרמב״ן הי׳ אומר…

Continue Reading