לכאלה ששותים משקה ‘ג’ינג’ר אייל’ ו’פרסקה’ וכדומה ממשקאות שהם בהכשר ה”או-יו”. האם גם קוקה קולה הוא באותו רמת כשרות או שיש בו בעיה נוספת?

  לדעת הרבה פוסקים, קוקה קולה באותה רמת כשרות כמו שאר המשקאות.   מקורות: בנוגע לקולה הרב לנדא מבני ברק אומר שצריך הכשר מיוחד, עד כמה שידוע לי הבעיה שלו…

Continue Reading

האם גרעיני תירס בניו יורק בקופסאות שימורים צריכים הכשר? ואם כן האם מספיק כל הכשר או שצריך דווקא הכשר מהודר?

כל דבר בקופסאות שימורים זקוק להכשר לוודא שלא התבשלו באותו זמן קופסאות שימורים של לא כשר באותה מכונה. אכן, יש המקילים בבישול גוים באוכל שבקופסאות שימורים. וחשוב לקנות מהכשר המקפיד…

Continue Reading