שאלה: האם יש התייחסות מהרבי להשקלא וטריא אם ללדת בבית או בבית הרפואה?

  תשובה בשיחת י״ט כסלו תשמ״ז (סה״ש תשמ״ז א ע׳ 146 ובהערה 10) בקשר עם תליית שיר המעלות בבית הרפואה, נזכר בדרך אגב, ש״בימינו אלה מסיבות רפואיות יולדות הנשים בבית…

Continue Reading