הנני מחמיר שלא לפתוח בקבוקים בשבת. ורצוני לדעת אם יש מקום היתר לפתוח על ידי גוי

  גם המחמיר בדבר יכול לבקש מגוי לפתוח, אם מבקש לפתוח רק בקבוק אחד, או שיאמר לו שיפתח ויזרוק את הפקק. ואפשר גם לומר לו שיקח לשתות, וממילא עושה עבור עצמו, וזה…

Continue Reading