סוף זמן אכילת חמץ

  שאלה: לא ראיתי מובאת בלוח הבד"צ הזהירות שהביא הרב יעקב לנדא ששמע מאדנ"ע - להקדים ולסיים אכילת חמץ שלושת רבעי שעה לפני סוף הזמן (יגדיל תורה נ.י. גל' נב…

Continue Reading

תשובה הלכתית בענין מכירת חמץ וחמץ שעבר על הפסח

  שאלה: לאחדשו"ט ראיתי שכב' ינאם הערב בעניני מכירה ע"י אינטערנעט. סידרתי פה בעירנו המכירה עם גוי בהשעה הנכונה. כשגמרנו המכירה אמרתי להגוי שגם כלול בהמכירה מה שיגיע יותר מאוחר…

Continue Reading