אדם שנכנס ל770 בתדירות, כל כמה זמן הוא מחויב לתת צדקה לאנשים שעומדים בכניסה?

  אין צריך ליתן כל פעם לאותם עניים. גם כשאין ביכולתו ליתן, יפייס בדברים ויאמר שאין ביכולתו ליתן, או לפחות ידבר רכות. וכשאין מבקשים דוקא ממנו בפרטיות, אין חיוב בכלל…

Continue Reading

If I give an organization one of my own Rebbe dollars as a donation, and they auction it off for the sum of $100,000. How much Tzedakah is it considered that I gave?

  Whatever the normal market value is. See also here: https://asktherav.com/4023-may-one-donate-clothing-or-goods-and-take-the-cost-out-of-their-maaser-if-yes-would-the-condition-matter-is-the-current-or-demoted-cost-used-or-the-original-cost/   Sources: ונראה שגם לדעת שו״ת מהרם מינץ קיג ודעמי׳ שבמזיק אתרוג מהודר חייב לשלם רק דמי אתרוג כשר,…

Continue Reading