אדם שנכנס ל770 בתדירות, כל כמה זמן הוא מחויב לתת צדקה לאנשים שעומדים בכניסה?

  אין צריך ליתן כל פעם לאותם עניים. גם כשאין ביכולתו ליתן, יפייס בדברים ויאמר שאין ביכולתו ליתן, או לפחות ידבר רכות. וכשאין מבקשים דוקא ממנו בפרטיות, אין חיוב בכלל…

Continue Reading