האם צריך לברך על התפוח לפני שחותכים אותו לחתיכות כדי לברך על השלם למצוה מן המובחר?

  ש. באם מביאים תפוח שלם לשלחן בליל ר״ה, האם צריך לברך על התפוח לפני שחותכים אותו לחתיכות כדי לברך על השלם למצוה מן המובחר?   מ. כפשוט (כמבואר בשוע״ר…

Continue Reading