האם יש ענין לומר שיר המעלות (לפני ברכת המזון) בכל יום, גם כשאומרים תחנון (האם היתה כזאת הנהגה בתומכי תמימים)?

  המפורש בסידור אדה״ז - לומר על נהרות בבל ביום שאומרים בו תחנון - ידוע. וכ״ה בכל סידורי חב״ד שהודפסו ע״י ובפיקוח רבותינו נשיאינו. וכ״ה כהוראה למעשה בהיום יום יו״ד…

Continue Reading

האם לפני חצות לילה של ב’ מרחשון, כלומר לילה אחרי ר”ח, גם לא אומרים תחנון כמו במוצאי שבת? או במוצאי ר”ח כן אומרים תחנון?

  הרבי העלה שאלה זו בהתוועדות והשאיר את זה בספק. גישה אחת היא לחכות עד אחרי חצות ואז לומר תחנון.   מקורות: ראה שיחת פסח שני תשמ״ג. ובהנחה - תורת…

Continue Reading