האם מותר לעשות ‘נפילת אפיים’ מול ספר תורה (כשהוא מחוץ לארון קודש או כשהוא פתוח לקריאה וכיו”ב)?

  מותר לעשות נפילת אפים, כל עוד ואינו יושב בשעה שהס"ת יוצא או נכנס לארון אלא כשהוא מונח על הבימה, כי אין חיוב מעיקר הדין לעמוד בשעת קריאת התורה או…

Continue Reading