האם למנהג חב”ד אכן נמנעים מלהשתמש בשעון שבת, לדוגמא בשביל מזגן או פלטה שלוקחים הרבה חשמל וכו’. במילים אחרות, האם יש מקום למנוע לעשות זאת?

  מעיקר הדין - מזגן מותר. בפלטה - מותר להשתמש בשעון שבת רק להפסיק פעולתו אבל לא אם השעון שבת מפעיל את הפלטה בשבת, וכל שכן שאסור להניח אוכל לח…

Continue Reading