בדברי הפלא יועץ שיברח אדם מהיות שדכן ואפשר לעולם שיתקים על ידי אחרים שיהיו שדכנים.

  שאלה: שדכן שרואה שליחות להקים בתים בישראל ואינו נוטל תשלום [לשם שמים] הראו לו שבספר "פלא יועץ" ערך "יועץ" כתב שלא לעסוק בשידוכים. אמנם ידוע שכמה מגדולי ישראל היו…

Continue Reading