לגבי מבצע לולב עבור נשים, האם מספיק שרק ינענעו 3 פעמים במקום או שיעשו כמו גברים 6 כיוונים? אם הם לא יודעות לברך בעצמן האם אפשר שיחזרו אחרי עם שם ה

 מספיק שיעשו ניענוע כל שהוא. אם רוצות יכולות לעשות כל הנענועים (ראה בלוח יומי לסוכות שי״ל ע״י הבד"ץ הערה 55 אם לא יכולים לברך בעצמן אסור לומר הברכה איתם (בשונה…

Continue Reading