לגבי מבצע לולב עבור נשים, האם מספיק שרק ינענעו 3 פעמים במקום או שיעשו כמו גברים 6 כיוונים? אם הם לא יודעות לברך בעצמן האם אפשר שיחזרו אחרי עם שם ה

 מספיק שיעשו ניענוע כל שהוא. אם רוצות יכולות לעשות כל הנענועים (ראה בלוח יומי לסוכות שי״ל ע״י הבד"ץ הערה 55 אם לא יכולים לברך בעצמן אסור לומר הברכה איתם (בשונה…

Continue Reading

בעירי שתלתי ערבות מעץ שגדל בקראון הייטס וכארבעים שנה השתמשו בו לארבעה מינים וכו

  אמנם לאחרונה העיר אחד על ערבות אמריקאיות שהם עמידים יותר וכו'. האם לדעתכם ערבות אלו הם בכלל החשש? והאם לדעתכם יש כאן בכלל חשש? ולמעשה מה עלי לעשות?  …

Continue Reading