כתיבת סת”ם בזמן הסגר

  שאלה: ב"ה לכב' הרה"ח רי"י ברוין שי' רב שכונת המלך שלום וברכה! לאחדשה"ט, אבקש לפנות אליך בעניין שמאוד מטרידני לאחרונה ולא מצאתי מי שיכנס לעובי הקורה לפסוק דבר ברור בזה. בעת הזאת, עת המגפה ר"ל שכבר רבים חללים הפילה ואין איתנו יודע עד מתי, הרבה מהמקוואות לגברים סגורים (בחו"ל) וגם במקומות שנפתחו הינם…

Continue Reading