הכשרה ע”י קומקום חשמלי

  שאלה: שמעתי שאין להכשיר ע״י עירוי מקומקום חשמלי לפי שהמים נתחממו ע״י גוף חימום ולא מהקומקום. וממילא אינו ככלי ראשון שהדפנות חמים שנתחממו ע״י האש. וכאן הדפנות נתחממו מהמים.…

Continue Reading