ילד שפך חלב לתוך סיר של מרק עוף, ואיני יודע כמה חלב הוא שפך, אם שפך רבע כוס חלב, יש שישים, אם זה הי’ חצי, אין שישים. אני לא רואה שינוי במראה של המרק, מה הדין? 

  יש להקל אם מדובר על הפסד מרובה.     מקורות: נעשה ע׳י קטן דינו כנשפך. ולכן בנדו״ז, בבשר עוף בחלב שהוא דרבנן, אפשר להקל בהפסד מרובה. וגם אם יש…

Continue Reading