תשובה הלכתית בענין מכירת חמץ וחמץ שעבר על הפסח

  שאלה: לאחדשו"ט ראיתי שכב' ינאם הערב בעניני מכירה ע"י אינטערנעט. סידרתי פה בעירנו המכירה עם גוי בהשעה הנכונה. כשגמרנו המכירה אמרתי להגוי שגם כלול בהמכירה מה שיגיע יותר מאוחר…

Continue Reading

Pesach 5780 Guides

  Day-To-Day Halachic Guide English (part 1 & part 2) Detailed Instructions on the Laws & Customs of Pesach לוח יום-יומי לה"ק (חלק א וחלק ב) הוראות מפורטות בדיני ומנהגי…

Continue Reading