סוף זמן אכילת חמץ

  שאלה: לא ראיתי מובאת בלוח הבד"צ הזהירות שהביא הרב יעקב לנדא ששמע מאדנ"ע - להקדים ולסיים אכילת חמץ שלושת רבעי שעה לפני סוף הזמן (יגדיל תורה נ.י. גל' נב…

Continue Reading