מה הדין בנוגע להכרזת דפים וכיו”ב לצורך התפילה (דאחרים) בפסוד”ז, בין ישתבח ליוצר וכו’?

  באמצע פסוקי דזמרה אפשר להקל לצורך הקהל. באמצע ברכות קריאת שמע אסור להפסיק. וראה במקורות למצבים שאפשר להקל בשעת הדחק גדול. אפשר להכריז בין הברכות בחזרת הש״צ, כשהמכריז אינו…

Continue Reading