אם כבר הפסיק בין תש”י לתש”ר בדבר שמותר להפסיק, האם מותר לו עתה כבר להפסיק לשאר עניות?

  בסידור אדה"ז כתוב שמותר להפסיק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש בעניית דברים שמותר לאמרם בברכות ק"ש. ואח"כ יברך על של ראש. שאלה: אם הפסיק בין של יד…

Continue Reading

האם מותר לשליח לעשות הכרזות ולסמן לאנשים כדי להדריך אותם באמצע התפילה

  שאלות: מאחר ובקהילתנו הרוב אינן שומרי תומ"צ לע"ע ואינן בקיאים בהלכות - איך, האם וכיצד ניתן להפסיק בתפילה לקרוא להשלמת מניין, לסמן ליהודי שקורא את כל השמו"ע (כולל קדושה,…

Continue Reading