אם כבר הפסיק בין תש”י לתש”ר בדבר שמותר להפסיק, האם מותר לו עתה כבר להפסיק לשאר עניות?

  בסידור אדה"ז כתוב שמותר להפסיק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש בעניית דברים שמותר לאמרם בברכות ק"ש. ואח"כ יברך על של ראש. שאלה: אם הפסיק בין של יד…

Continue Reading

האם מותר לשליח לעשות הכרזות ולסמן לאנשים כדי להדריך אותם באמצע התפילה?

שאלות: מאחר ובקהילתנו הרוב אינן שומרי תומ"צ לע"ע ואינן בקיאים בהלכות - איך, האם וכיצד ניתן להפסיק בתפילה לקרוא להשלמת מניין, לסמן ליהודי שקורא את כל השמו"ע (כולל קדושה, על…

Continue Reading

מה הדין בנוגע להכרזת דפים וכיו”ב לצורך התפילה (דאחרים) בפסוד”ז, בין ישתבח ליוצר וכו’?

  באמצע פסוקי דזמרה אפשר להקל לצורך הקהל. באמצע ברכות קריאת שמע אסור להפסיק. וראה במקורות למצבים שאפשר להקל בשעת הדחק גדול. אפשר להכריז בין הברכות בחזרת הש״צ, כשהמכריז אינו…

Continue Reading