ראיתי בדפים של מדריכי חתנים שנוהגים בלילה הראשון לקיים שלושת הסימנים שמסרה רחל ללאה שהובא בספר חסד לאברהם. האם זה מנהגנו וכך צריך להדריך את החתנים?

  תשובה: מנהג חב"ד בזה לא ידוע לי. (ואכ״מ מה ההגדרה של מנהג חב"ד). יש מדריכים שמלמדים את זה רק לליל החתונה, וישנם שמלמדים לכל פעם (כמשמעות החסד לאברהם), וישנם…

Continue Reading