הכנתי 2 קילו חלות ביום ראשון שעבר והקפאתי אותם. הבוקר נזכרתי שלא הפרשתי חלה. מה דין התנור והחלות?

.תפריש חלה עכשיו והתנור בסדר   Sources: .ראה שו״ע אדה״ז תנז, ו התנור - ראה רמ”א שכד, יב. מעדני ארץ תרומות ב, ב. מועדים וזמנים ג, כד. ובתנור שמדליקים בד״כ…

Continue Reading