האם יש עניין לאפות את החלות דווקא ביום שישי, או העיקר שאופים לכבוד שבת, ואפשר גם באמצע השבוע?

  יש ענין ללוש ולאפות בערב שבת דוקא ולפחות בליל ששי. אבל אם אין באפשרות לאפות בערב שבת, עדיף ללוש באמצע השבוע מאשר לקנות מהחנות.   מקורות: שני טעמים נתנו…

Continue Reading

הכנתי 2 קילו חלות ביום ראשון שעבר והקפאתי אותם. הבוקר נזכרתי שלא הפרשתי חלה. מה דין התנור והחלות?

.תפריש חלה עכשיו והתנור בסדר   Sources: .ראה שו״ע אדה״ז תנז, ו התנור - ראה רמ”א שכד, יב. מעדני ארץ תרומות ב, ב. מועדים וזמנים ג, כד. ובתנור שמדליקים בד״כ…

Continue Reading