מי שבשבת לא רגיל לשתות יין בתוך הסעודה האם כששותה צריך לברך או לא כיון שהיין לפניו ועשה קידוש?

  שאלה: מי שבשבת לא רגיל לשתות יין בתוך הסעודה האם כששותה צריך לברך או לא כיון שהיין לפניו ועשה קידוש? השאלה בדוקא באופן שהיין לפניו על השולחן.   מענה:…

Continue Reading

אם נזדמן לי בשבת קודש רק חלה אחת שלימה, מה יותר עדיף, לברך על השלימה או לשבור השלימה לשנים כדי לקיים לחם משנה?

  לברך על השלימה. ויצרף פת הבאה בכיסנין או פרוסה נוספת.   מקורות: פשוט ששלימות מעיקר הדין הוא ג״כ. והחיוב לבצוע על ״ככרות״ דוקא ולא פרוסות. ורק בפסח נחלקו אם…

Continue Reading