האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל תחת המיטה גם כשלא יושנים עלי’ה? וכן האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל במיטת קומתיים מתחת למיטה העליונה ומעל המיטה התחתונה?

  לכתחילה מקפידים בכל הנ״ל. בדיעבד, יש מקום להקל בשני האופנים.   Sources: בכלל, לכמה דעות יש להתיר ברו״ר בדיעבד. והארכנו במק״א. וראה שו״ת תורת שלום מג - כשלא ישנו.…

Continue Reading