האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל תחת המיטה גם כשלא יושנים עלי’ה? וכן האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל במיטת קומתיים מתחת למיטה העליונה ומעל המיטה התחתונה?

  לכתחילה מקפידים בכל הנ״ל. בדיעבד, יש מקום להקל בשני האופנים.   Sources: בכלל, לכמה דעות יש להתיר ברו״ר בדיעבד. והארכנו במק״א. וראה שו״ת תורת שלום מג - כשלא ישנו.…

Continue Reading

שמעתי שבדרך כלל מורחים על פרות וירקות חומר שאמור להיות בעייתי לאכילה. שמעתי בעיקר על תפוח ,השאלה על איזה עוד פירות וירקות ידוע שיש בעי’ה? והאם החומר הזה בעייתי והאם יש פתרון שאוכל לאכול אותו? 

  נחלקו בזה הפוסקים. וכדאי לקלוף כל הפירות. המיקל יש לו על מי לסמוך. ולכו״ע, יש לשטוף לפנ״ז. (ויש המהדרים להוריד כדי נטילה). להלן רשימת הירקות והפירות בהן יש לפעמים…

Continue Reading