האם מותר להשתמש באבקת עצם להשתלת שיניים? האבקה עשויה מהאדם ומטרתה היא בכדי שהעצם של האדם תגדל, ואחרי זה הגוף דוחה את האבקה הזו.

  מותר. ראה הלכה יומית אות תנז ובמקורות ועיונים שם. אמנם, שמתי לב ששם משפחתך הוא כהן. בהנחה שאתה באמת כהן, יש כאן שאילה נוספת אם האבקה מטמאת במגע משא…

Continue Reading

האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל תחת המיטה גם כשלא יושנים עלי’ה? וכן האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל במיטת קומתיים מתחת למיטה העליונה ומעל המיטה התחתונה?

  לכתחילה מקפידים בכל הנ״ל. בדיעבד, יש מקום להקל בשני האופנים.   Sources: בכלל, לכמה דעות יש להתיר ברו״ר בדיעבד. והארכנו במק״א. וראה שו״ת תורת שלום מג - כשלא ישנו.…

Continue Reading