ויכוף כל ישראל

  Question: If the Rambam's description of Moshiach “yachuf kol Yisrael” means persuading instead of forcing/compelling, then why would the Rambam use the word “yachuf”?   Answer: כ״ה בכ״מ בש״ס…

Continue Reading

הלכות הגאולה בשולחן ערוך

  שאלה: בשיחת ח''י אלול תנש''א קרוב לסופו: "הוספה אין דעם לימוד פון הלכות הגאולה אין דעם רמב''ם אדער אין שולחן ערוך וכיו''ב וואו ס'רעדט זיך וועגן דער ברכת הגאולה…

Continue Reading

בדין חזקת משיח

  שאלה: ילמדנו רבינו, האם ישנו חיוב ע"פ הלכה (ולא רק ע"פ פנימיות הענינים - שזה מוסיף חיות וכו') לקבל מלכותו של מי שהוא חזקת משיח? ובאם כן במה מתבטא…

Continue Reading

What Broches will we have to say when Moshiach will come?

  Upon hearing of Moshiach’s arrival: ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם גואל ישראל. Baruch atah A-donay, Elo-heinu Melech Ha’Olam Goel Yisrael. ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והיגיענו לזמן הזה. Baruch atah A-donay, Elo-heinu Melech Ha’Olam shehecheeyanu v'kiyimanu vihigiyanu lizman hazeh.   When the…

Continue Reading