השנה שלג בעומר חל בערב שבת, האם יש מקום לערוך התהלוכה וכו’ ביום חמישי ערב לג בעומר. ושאלתי גם אם מתאים מבחינה חסידית לעשות כהוראת הרבי – לפני ל״ג בעומר?

  אפשר, אך כל דיני אבילות של ספירה עדיין בתוקף אז, גם השנה. ובכמה שיחות מצינו לעשות אחרי ל״ג בעומר. ראה לקו״ש לז ע׳ 122-3. ושם: ״באופן המותר לכתחילה (בלי…

Continue Reading