שאל אותי היום יהודי חוזר בתשובה ממוצא ספרדי, אם הוא יכול להוריד על ידי שעווה את השערות שבגב שלו? הוא טוען שזה ממש מציק לו.

  מצד דין לא ילבש מותר כשנעשה לרפואה או כשמציק לו מחמת גירויים וכדומה.   גם בימי הספירה יש להתיר במקרה כזה - ראה בארוכה כאן: https://asktherav.com/11116-where-and-when-can-a-man-shave/     #4060

Continue Reading

השנה שלג בעומר חל בערב שבת, האם יש מקום לערוך התהלוכה וכו’ ביום חמישי ערב לג בעומר. ושאלתי גם אם מתאים מבחינה חסידית לעשות כהוראת הרבי – לפני ל״ג בעומר?

  אפשר, אך כל דיני אבילות של ספירה עדיין בתוקף אז, גם השנה. ובכמה שיחות מצינו לעשות אחרי ל״ג בעומר. ראה לקו״ש לז ע׳ 122-3. ושם: ״באופן המותר לכתחילה (בלי…

Continue Reading