שאל אותי היום יהודי חוזר בתשובה ממוצא ספרדי, אם הוא יכול להוריד על ידי שעווה את השערות שבגב שלו? הוא טוען שזה ממש מציק לו.

  מצד דין לא ילבש מותר כשנעשה לרפואה או כשמציק לו מחמת גירויים וכדומה.   גם בימי הספירה יש להתיר במקרה כזה - ראה בארוכה כאן: https://asktherav.com/11116-where-and-when-can-a-man-shave/     #4060

Continue Reading