האם מברכים שהחיינו על טלית או סירטוק חדש? והאם מברכים ברכת הטוב והמטיב על יין משובח?

  מפורסם מנהגנו שבדרך כלל אין מברכים על בגדים חדשים ואפילו על טלית, כ״א על פרי חדש, אלא אם יש סיבה אחרת המחייבת (ראה לדוגמא שאלה #1533). בנוגע לברכת הטוב…

Continue Reading

האם צריך לברך מחיה המתים לאחר שלא התראינו עם קרובינו יותר משנה?

  או לברך שהחיינו במקרה של יותר מחודש? והאם לראות תמונה או וידיאו מוקלט או בזמן אמת נחשב כמו ראייה ממש?   Answer: על פי דין צריך לברך שהחיינו אם…

Continue Reading