האם ילד מתחת לגיל בר מצווה יכול להניח לאנשים תפילין ב’מבצע תפילין’?

  אין בכך שום חשש. והאיש שמניחים לו מברך. אבל צריך ליזהר שאם פותחים תמיד את הקשר של התפלין של יד, שהקטן לא יהדק אותו מחדש. ראה כאן: https://asktherav.com/16086-can-a-boy-who-is-under-bar-mitzvah-make-a-kesher-for-tefillin/   מקורות:…

Continue Reading

שאלה: האם התפלין בכיס צריכים להיות זה בצד זה, של יד בצד של ראש, או אפשר גם זה מעל זה, של יד מעל של ראש?

  תשובה: המנהג בפועל זה בצד זה. ואין לשנות.   מקורות: בשו״ע אדה״ז כח, ח ממג״א שם ד, שמהראוי הי׳ להניחן ש״ר מלמטה ועליו ש״י, אלא שאעפ״כ יש שנהגו זה…

Continue Reading