שאלה בנוגע למבצע עשרת הדיברות:

  שאלה: האם ניתן להחזיר את הס”ת מיד לאחר קריאת המפטיר, ולקרוא את ההפטרה אחרי חלוקת הממתקים ואחרי שהילדים ילכו? מענה: לא.   ראה כאן: https://asktherav.com/13764-when-the-one-receiving-maftir-has-to-bentch-hagomel-when-exactly-should-he-do-so/     #21503

Continue Reading

האם יקום פורקן הוא המשך לקריאת התורה דווקא? והאם יש ענין לאומרו (הראשון) עם המנין?

  א. כן. המנהג לאומרה לאחר ובהמשך לקרה"ת ובנוכחות הס"ת (ונהגו פעם להחזיק הס"ת כמו בברכת החודש). ב. יש ענין, אבל אומרים אותו ביחיד ג"כ.   טעמים ומקורות: א. ראה…

Continue Reading