במצב הנוכחי, לא שמעתי קריאת התורה מש”פ ויקהל עד ש”פ אמור. השבוע אי”ה יהי’ לי הזדמנות לשמוע. מהי הסדר בזה (האם משלימים כל הפרשיות וכו’)? לאידך א’ ממכירי שמע פ’ אמור אבל לא שמע שאר הספרים, האם להשלים השבוע כל הסדרות?

  אף שיש מקום להתיר להשלים גם יותר מב׳ פרשיות וגם בב׳ ספרים, ראה כאן: https://asktherav.com/tashlumin-of-krias-hatorah-due-to-the-coronavirus-outbreak-forcing-shuls-to-close/#.Xr0iJehRL-E.link  לא נ״ל נכון בנדו״ז מחמת טירחא דציבורא, שספק גדול אם מוחלים בכגון דא. וגם…

Continue Reading