שתית כוס הקידוש ע”י היוצא

  שאלה: שמעתי שיצא לאחרונה ספר [ואינו תח"י] שאומר שיש לו הוכחות שאם המקדש כבר יצא ידי קידוש ומקדש לאחרים, היוצאים צריכים לשתות את הכוס ולא המקדש. הנפק"מ המעשית היא,…

Continue Reading