יש לי אורחים המגיעים לסעודת ליל שבת, האם עדיף להתפלל מוקדם כדי להספיק הקידוש לפני שעה שביעית או להתפלל בזמן ולקדש בשעה שביעית?

  מענה: אם מאיזה סיבה אינו יכול לקיים שניהם, עדיף להתפלל אחרי פלג המנחה, בתנאי שהתפלל מנחה לפני פלג המנחה, ובציבור, מלהתפלל בזמנה ולקדש בשעה השביעית. אבל כמובן שלא יתפלל…

Continue Reading

שתית כוס הקידוש ע”י היוצא

  שאלה: שמעתי שיצא לאחרונה ספר [ואינו תח"י] שאומר שיש לו הוכחות שאם המקדש כבר יצא ידי קידוש ומקדש לאחרים, היוצאים צריכים לשתות את הכוס ולא המקדש. הנפק"מ המעשית היא,…

Continue Reading