מי שעומד בסעודה בר״ח טבת ונמשכה סעודתו עד הלילה במוצאי ראש חודש, והדליק נר חנוכה, האם אומר יעלה ויבוא בברכת המזון?

  תשובה: אומר יעלה ויבוא.   מקורות: ראה בענין זה כאן: https://asktherav.com/24793-i-washed-shabbos-afternoon-then-continued-farbrenging-until-chatzos/ לענין עשאו לילה בתפלת ערבית, או בהבדלה, ומספק גם באמירת ברוך המבדיל אינו אומר רצה בברהמ״ז, עיי״ש. ושם,…

Continue Reading

מי שעומד בסעודה בר״ח טבת ונמשכה סעודתו עד הלילה במוצאי ראש חודש, והדליק נר חנוכה, האם אומר יעלה ויבוא בברכת המזון?

תשובה: אומר יעלה ויבוא. מקורות: ראה בענין זה כאן: https://asktherav.com/24793-i-washed-shabbos-afternoon-then-continued-farbrenging-until-chatzos/ לענין עשאו לילה בתפלת ערבית, או בהבדלה, ומספק גם באמירת ברוך המבדיל אינו אומר רצה בברהמ״ז, עיי״ש. ושם, שכ״ה גם…

Continue Reading

לנטילת מים אחרונים, אפשר לגעת עם האצבעות בקצת מים או משקה שנשפך על השלחן, וזה מספיק? והאם יש ענין להדר ולעשות ע”י כלי?

 

  אפשרי לעשות כן, אם נזחל מהשולחן באופן שתהא בדרך שפיכה. למעשה אין צריך כלי. ולא מצינו שיהדרו בזה.   מקורות: שלא לשכשך בתוך הכלי - יש״ש חולין ח, יא.…

Continue Reading