האוכל במקום השייך לגוי, האם יאמר בברכת המזון: הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל שולחן זה שאכלנו עליו?

  אינו אומר הרחמן זה, לפי שאסור לברך גוי משום לא תחנם. ויאמר במקומו: הָרַחֲמָן הוּא יִשְׁלַח לָנוּ בְּרָכָה מְרֻבָּה בִּמְקוֹם הֲלִיכָתֵנוּ וּבִמְקוֹם יְשִׁיבָתֵנוּ עַד עוֹלָם (וי״א: הרחמן הוא ישלח לנו…

Continue Reading

האם יש ענין לומר שיר המעלות (לפני ברכת המזון) בכל יום, גם כשאומרים תחנון (האם היתה כזאת הנהגה בתומכי תמימים)?

  המפורש בסידור אדה״ז - לומר על נהרות בבל ביום שאומרים בו תחנון - ידוע. וכ״ה בכל סידורי חב״ד שהודפסו ע״י ובפיקוח רבותינו נשיאינו. וכ״ה כהוראה למעשה בהיום יום יו״ד…

Continue Reading