האם צריכים לשפוך טיפה מכל משקה ששותים לפני השתיה? והאם זה משנה באם המים מגיעים מברז? ומהו המקור למנהג זה?

  נכון לנהוג כן. להטעם - עיין במקורות כאן.   מקורות:  המקור למנהג זה הוא מגמרא חולין קה, סוף ע״ב, שמובא שם לשפוך קודם השתייה מפני המזיקים. ואף שלא הובא…

Continue Reading