תשעה בחדר, שישה התפללו שמו”ע ביחד, אחרי ש[רובם] גמרו שמו”ע נכנס העשירי. אז אחד שעדיין לא התפלל חזר התפילה בקול. האם מותר לו לומר קדיש תתקבל? אם זה משנה- ב”חזרת בש”ץ” לא היו תשעה עונים?

  למעשה: אין לומר קדיש תתקבל עבור אחד שלא התפלל ומתפלל בקול. וגם באם מתפלל עבור הציבור שלא שמעו קדושה אין לומר תתקבל. מקורות: דעת הנוב״י מהדו״ת או״ח ס״ז שקדיש…

Continue Reading