אדם שהיה משכים ומעריב לבתי כנסיות וירא שמים אבל לא זכה ללמוד כלל. האם לכתוב על המצבה שלו את השם בלי תואר או לכתוב את התואר ר׳? 

  מענה: לכתוב רבי. וכן המנהג.    מקורות: מנהג ישראל לכתוב ר׳ על כל אחד. וכן המנהג גם בעלי׳ לתורה. והרי קיים מצות ת״ת בתושב״כ גם כשאינו מבין. ובע״ז יז,…

Continue Reading

Besides the five candles that a Chiyuv lights by the Amud during Davening, must two candles be lit regardless?

  There should be always two candles lit by the Amud. If there are five candles burning there, as per Chabad custom, that is sufficient. See also here: https://asktherav.com/whats-the-makor-to-light-two-candles-by-the-shtender-of-the-shliach-tzibur-is-this-minhag-chabad/  …

Continue Reading