האם השיער שלמעלה מהאוזן נחשב לחלק מהפיאה? והאם מותר לספר שם עם המכונה במספר אפס (דהיינו בלי החלק מפלסטיק ששמים על המכונה שזה קובע את המספר של התספורת)?

  עד המקום שאם ימשוך את האוזן יגיע אליו - נחשב חלק מהפאה, ואסור לספר שם במספר אפס, אלא בשיעור לכוף ראשו לעיקרו, והיינו - שמשאיר אורך שערה של לערך 6…

Continue Reading