שאל אותי היום יהודי חוזר בתשובה ממוצא ספרדי, אם הוא יכול להוריד על ידי שעווה את השערות שבגב שלו? הוא טוען שזה ממש מציק לו.

  מצד דין לא ילבש מותר כשנעשה לרפואה או כשמציק לו מחמת גירויים וכדומה.   גם בימי הספירה יש להתיר במקרה כזה - ראה בארוכה כאן: https://asktherav.com/11116-where-and-when-can-a-man-shave/     #4060

Continue Reading

האם השיער שלמעלה מהאוזן נחשב לחלק מהפיאה? והאם מותר לספר שם עם המכונה במספר אפס (דהיינו בלי החלק מפלסטיק ששמים על המכונה שזה קובע את המספר של התספורת)?

  עד המקום שאם ימשוך את האוזן יגיע אליו - נחשב חלק מהפאה, ואסור לספר שם במספר אפס, אלא בשיעור לכוף ראשו לעיקרו, והיינו - שמשאיר אורך שערה של לערך 6…

Continue Reading