מישהו הפיל לי את הטלפון, וזה הרס לי את המסך, היה לי את המכשיר 9 וחצי חדשים, איך יצטרך לשלם הנזק?  האם את כולו או חלקו?

  בכל דיני ממונות, אי אפשר לפסוק כשלא שומעים את הצד השני. ומכל מקום, אכתוב כאן נקודות כלליות: באופן עקרוני, הדין הוא שחייב לשלם את ההפרש בין שווי הטלפון כעת…

Continue Reading