השנה שלג בעומר חל בערב שבת, האם יש מקום לערוך התהלוכה וכו’ ביום חמישי ערב לג בעומר. ושאלתי גם אם מתאים מבחינה חסידית לעשות כהוראת הרבי – לפני ל״ג בעומר?

  אפשר, אך כל דיני אבילות של ספירה עדיין בתוקף אז, גם השנה. ובכמה שיחות מצינו לעשות אחרי ל״ג בעומר. ראה לקו״ש לז ע׳ 122-3. ושם: ״באופן המותר לכתחילה (בלי…

Continue Reading

הסיסמה של הכינוס ל”ג בעומר השנה אצלנו הוא “והנה ה’ נצב עליו…” (תניא). האם מותר להשתמש במילים אלו על הפרסומות ברחובות העיר?

  אם משתמשים רק במלים הללו בלבד: ״והנה ה׳ נצב עליו״ - אפשרי. ומכל מקום, יש לברר אם אין מנהג מקובל בעירו, שלא יהא פריצת גדר ח״ו. וגם בלאו הכי אינו…

Continue Reading