הסיסמה של הכינוס ל”ג בעומר השנה אצלנו הוא “והנה ה’ נצב עליו…” (תניא). האם מותר להשתמש במילים אלו על הפרסומות ברחובות העיר?

  אם משתמשים רק במלים הללו בלבד: ״והנה ה׳ נצב עליו״ - אפשרי. ומכל מקום, יש לברר אם אין מנהג מקובל בעירו, שלא יהא פריצת גדר ח״ו. וגם בלאו הכי אינו…

Continue Reading