טעה בשבת ודילג על המזמורים שלפני ב”ש, נשמת, וההוספות בברכות ק”ש, האם יחזור?

  שאלות: א. מה הדין בטעה ודילג המזמורים שלפני ברוך שאמר בשבת, האם יאמרם אחרי ברוך שאמר, אחרי התפילה, או כלל אינו אומרם? ב מה הדין בטעה בפסוקי דזמרה בשבת…

Continue Reading

הנני מחמיר שלא לפתוח בקבוקים בשבת. ורצוני לדעת אם יש מקום היתר לפתוח על ידי גוי

  גם המחמיר בדבר יכול לבקש מגוי לפתוח, אם מבקש לפתוח רק בקבוק אחד, או שיאמר לו שיפתח ויזרוק את הפקק. ואפשר גם לומר לו שיקח לשתות, וממילא עושה עבור עצמו, וזה…

Continue Reading