יש לי אורחים המגיעים לסעודת ליל שבת, האם עדיף להתפלל מוקדם כדי להספיק הקידוש לפני שעה שביעית או להתפלל בזמן ולקדש בשעה שביעית?

  מענה: אם מאיזה סיבה אינו יכול לקיים שניהם, עדיף להתפלל אחרי פלג המנחה, בתנאי שהתפלל מנחה לפני פלג המנחה, ובציבור, מלהתפלל בזמנה ולקדש בשעה השביעית. אבל כמובן שלא יתפלל…

Continue Reading