דעת אדה”ז בפת הבאה בכיסנין: רוב מי פירות או צריך שיורגש בה טעם המי פירות

  שאלה: פוסק הט"ז בסי' קסח סק"ז שמה שלשיטת הרמב"ם בפת הבאה בכיסנין, צריך שיהיה בה הרבה תבלין או דבש ומיעוט מים, ה"מ "מצד הטעם, שיותר נרגש טעם הדבש והתבלין…

Continue Reading

האם מברכים באמצע סעודה על עגבניות, פלפלים מלפפונים וכד’ חתוכים לפרוסות?

  אם אוכלם עם פת - אינו מברך. ואם אוכלם כדי לגרר תאוות האכילה - אינו מברך. ואם אוכלם לתענוג, נחלקו בזה. ולמעשה, המנהג שבכל אופן דינם כדברים הבאים מחמת…

Continue Reading