הנני מחמיר שלא לפתוח בקבוקים בשבת. ורצוני לדעת אם יש מקום היתר לפתוח על ידי גוי

  גם המחמיר בדבר יכול לבקש מגוי לפתוח, אם מבקש לפתוח רק בקבוק אחד, או שיאמר לו שיפתח ויזרוק את הפקק. ואפשר גם לומר לו שיקח לשתות, וממילא עושה עבור עצמו, וזה…

Continue Reading

פולמוס הצ׳ולנט – בישול בשבת

  פולמוס הצ׳ולנט - מעשה דרמות:  מעשה שהיה בשכונתינו (רמות פולין ירושלים) בשב"ק האחרונה, התקיימה שבת שבע ברכות באולם ובא המלצר בליל שבת וראה שהניחו את סיר הצולנט על האש הקטנה ואת המרק על האש הגדולה, ולכן…

Continue Reading

שאלה: מדוע בכל רמ”ת לא מקילים משום ספק ספיקא, ספק צדדים, ספק אולי הגיע הדם מהבעל, כמו שמצינו במ”ר בסימן קצ”א ואז אולי תהיה מותרת לגמרי אף לגבי ז”נ?

  תשובה: אולי י״ל דהוי ס״ס בתרי גופי. ומהני רק להדעות שהיא איסור דרבנן ובדרבנן מקילים בתרי גופי. (ולכן לא תיקשי מספל, התם הוא דרבנן לכו״ע ובדרבנן להרבה דעות מקילים בתרי…

Continue Reading

מגורים מעל ארון קודש

  שאלה: שלום וברכה, אנו שלוחים ב... וב"ה זכינו לפני כמה חדשים לקנות בנין קיים לפעילות ולמגורים הפרטיים. בכללות, הפעילות תתקיים בקומה הראשונה והמגורים בקומה העליונה, באופן זמני קבענו הבית…

Continue Reading

מהו שיעור הרטיבות בדבר לח שיהא בגדר בישול בשבת, לגבי בישול אחר בישול?

  שאלה: מהו שיעור הרטיבות בדבר לח שיהא בגדר בישול בשבת, לגבי בישול אחר בישול?   מענה: אם הוא לח בשיעור של טופח על מנת להטפיח.   טעמים ומקורות: הנה,…

Continue Reading