נשאלתי במי שבטעות העביר הפרשה שמו״ת ושכח לומר ברכת התורה לפני׳, ונפשו בשאלתו אם צריך להעביר הסדרה עוד פעם?

  תשובה: לא.   מקורות: הנה, בכלל במי שלמד ללא ברכה״ת, חקרוה שרים אם קיים מצות ת״ת - ראה שו״ת דבר אברהם א, טז בשם הגרא״ו שהברכה מעכבת המצוה, וע״פ…

Continue Reading

האם עדיף לקרוא שנים מקרא בע״ש אף שאצטרך להפסיק כמה פעמים באמצע, או לקרוא בשבת ברציפות ללא הפסקה?

  מענה: עדיף לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום ללא הפסק, ובתנאי שהוא קודם שיאכל בשבת שחרית. אמנם, אם הוא כבר אחרי סעודת שבת שחרית, עדיף לקרוא לפני זה אף שיהיו…

Continue Reading