משלוח מנות בפיצוחים

  שאלה: ראיתי לאחד מחכמי הזמן שליט״א שבדבר שאינו נאכל למטרת אכילה להשקיט רעבון או בריאות אלא אכילה בעלמא כגון אכילת חטיפים וכיו״ב אין יוצא בזה ידי משלוח מנות. האם…

Continue Reading

רֹב בָּנָיו וְקִנְיָנָיו עַל הָעֵץ תָּלִיתָ

  כְּרוֹת קוֹמַת בְּרוֹשׁ בִּקֵּשׁ אֲגָגִי בֶּן הַמְּדָתָא וְנִהְיָתָה לוֹ לְפַח וּלְמוֹקֵשׁ וְגַאֲוָתוֹ נִשְׁבָּתָה רֹאשׁ יְמִינִי נִשֵּׂאתָ וְאוֹיֵב שְׁמוֹ מָחִיתָ רֹב בָּנָיו וְקִנְיָנָיו עַל הָעֵץ תָּלִיתָ:   שאלה: לכב' כת"ר…

Continue Reading

מה הדין אם הבעל קריאה טעה וקרא במגילה ב’אמרם תחת כ’אמרם, או קרא ב’פניהם תחת ל’פניהם?

  אינו צריך לחזור ולקרות המגילה עוד הפעם. אבל אם לא גמר הפסוק נכון לחזור ולקרוא כדבעי.   מקורות: ראה בשו״ע או״ח סי׳ תר״צ סעי׳ ט״ו ובמג״א ס״ק ט״ז. ובמקו״ח להחו״י שם שצ״ע אם יצא בשינוי קרי וכתיב והביא…

Continue Reading