אני עורך סדר פסח לזקנים דוברי רוסית. אני רוצה להתחיל את הסדר מוקדם מזמן צאת הכוכבים מכיוון שהם לא יוכלו לשבת כל כך מאוחר ועוד זמן קידוש ושאר הדברים. האם אוכל להתחיל את הסדר מפלג המנחה?

  בנדון כזה אפשר לסמוך על המקילים בשעת הדחק. מצה חייבת להיות בלילה.   מקורות: ראה בארוכה מה שכתבנו בקובץ התמים בשעתו (גליון כב - ניסן ה'תשס"ג).     #3511

Continue Reading