מי שבשבת לא רגיל לשתות יין בתוך הסעודה האם כששותה צריך לברך או לא כיון שהיין לפניו ועשה קידוש?

  שאלה: מי שבשבת לא רגיל לשתות יין בתוך הסעודה האם כששותה צריך לברך או לא כיון שהיין לפניו ועשה קידוש? השאלה בדוקא באופן שהיין לפניו על השולחן.   מענה:…

Continue Reading