מישהו הפיל לי את הטלפון, וזה הרס לי את המסך, היה לי את המכשיר 9 וחצי חדשים, איך יצטרך לשלם הנזק?  האם את כולו או חלקו?

  בכל דיני ממונות, אי אפשר לפסוק כשלא שומעים את הצד השני. ומכל מקום, אכתוב כאן נקודות כלליות: באופן עקרוני, הדין הוא שחייב לשלם את ההפרש בין שווי הטלפון כעת…

Continue Reading

There is an expensive item that once it has been shipped, if it is canceled before it reaches the buyer, the store gives a refund, but it does not have to be returned. Knowing this policy, can it be ordered L’chatchila – planning to cancel the order once it is shipped and keeping the item and the refund?

This may not be done.   Sources: איסור גניבת דעת קיים גם בגוי, וכיון שודאי אין ברצונו של המוכר שיקנו ממנו ויבקשו החזר, הרי זה גניבת דעת. ראה שו"ע חושן…

Continue Reading