האם צריכים לשפוך טיפה מכל משקה ששותים לפני השתיה? והאם זה משנה באם המים מגיעים מברז? ומהו המקור למנהג זה?

  נכון לנהוג כן. להטעם - עיין במקורות כאן.   מקורות:  המקור למנהג זה הוא מגמרא חולין קה, סוף ע״ב, שמובא שם לשפוך קודם השתייה מפני המזיקים. ואף שלא הובא…

Continue Reading

האם מותר ע”פ הלכה להתקין במחשב שלי את התוכנות וורד ופטשופ וכו’ הפרוצים?

  אסור להתקין תוכנות אלו.   מקורות: ראה אצלנו כאן בשאלה 1000. https://asktherav.com/copyright-with-seforim/     ומועתק בכאן ממאמר אחר בנושא: נחלקו פוסקי הדורות האחרונים האם שייכת 'בעלות' על יצירה שאינה…

Continue Reading

מישהו הפיל לי את הטלפון, וזה הרס לי את המסך, היה לי את המכשיר 9 וחצי חדשים, איך יצטרך לשלם הנזק?  האם את כולו או חלקו?

  בכל דיני ממונות, אי אפשר לפסוק כשלא שומעים את הצד השני. ומכל מקום, אכתוב כאן נקודות כלליות: באופן עקרוני, הדין הוא שחייב לשלם את ההפרש בין שווי הטלפון כעת…

Continue Reading