האם תלמיד בן חו”ל שלומד בישיבה בארץ ישראל יכול להישאר שמה יותר מל’ יום ברציפות?

  שאלה: מהמענות המצו"ב נראה שדעת הרבי הוא, שלא לשהות בארץ ישראל יותר משלושים יום רצופים, שאלתי היא האם יש מקום לחלק בבחורים ההולכים ללמוד שם בישיבה?   מענה: הרי…

Continue Reading