האם תלמיד בן חו”ל שלומד בישיבה בארץ ישראל יכול להישאר שמה יותר מל’ יום ברציפות?

  שאלה: מהמענות המצו"ב נראה שדעת הרבי הוא, שלא לשהות בארץ ישראל יותר משלושים יום רצופים, שאלתי היא האם יש מקום לחלק בבחורים ההולכים ללמוד שם בישיבה?   מענה: הרי…

Continue Reading

Is it better to refrain from using produce of Eretz Yisroel, or to follow the procedure for separating Terumos and Ma’asros as described by the COR, Toronto’s Hashgocho, or is there an alternative process?

In general, one should not eat fruits and vegetables from Eretz Yisrael without a good Hechsher. Vegetables may be eaten after performing the procedure of Terumos and Ma'asros.  Fruit, however, may…

Continue Reading