לכאלה ששותים משקה ‘ג’ינג’ר אייל’ ו’פרסקה’ וכדומה ממשקאות שהם בהכשר ה”או-יו”. האם גם קוקה קולה הוא באותו רמת כשרות או שיש בו בעיה נוספת?

  לדעת הרבה פוסקים, קוקה קולה באותה רמת כשרות כמו שאר המשקאות.   מקורות: בנוגע לקולה הרב לנדא מבני ברק אומר שצריך הכשר מיוחד, עד כמה שידוע לי הבעיה שלו…

Continue Reading

יש לי 2 ברווזים לבנים, זכר ונקבה, הנקבה מטילה ביצה כמעט כל יום האם מותר לאכול את הביצים? האם הן כשרות? האם בהכרח ימצא בהם דם?

  כלל הוא ש'היוצא מן הכשר כשר', ומכיון שהברווז כשר הביצים כשרים (שו''ע יו''ד סי' פו ס''א). לא בהכרח שנמצא דם, וברוב אין דם, אלא שצריך לבדקם לכתחילה.

Continue Reading